Wstęp Znaczenie wyceny nieruchomości Wycena nieruchomości odgrywa kluczową rolę w procesie podziału majątku pomiędzy współmałżonków. Poprawna wycena pozwala ustalić sprawiedliwy podział aktywów i unikać późniejszych sporów. Dokładna wycena nieruchomości jest niezbędna, aby każda ze stron otrzymała odpowiednią wartość w ramach podziału majątku. Przegląd prawny podziału majątku Przegląd prawny podziału...

Call Now Button