Cześć! W dzisiejszym artykule omówimy, co możesz zrobić, gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu. To sytuacja stresująca i ważne jest, byś znał swoje prawa. Przeczytaj uważnie umowę najmu i skonsultuj się z prawnikiem, jeśli konieczne. Pamiętaj, że masz prawo do wydalenia...

Wstęp Cel i zakres artykułu Celem artykułu jest przedstawienie procedury przepisania mieszkania oraz darowizny mieszkania w sposób klarowny i zrozumiały dla czytelników. W artykule omówimy wszystkie istotne informacje dotyczące tych dwóch procesów, aby umożliwić osobom zainteresowanym podjęcie właściwej decyzji w tym temacie. Podstawowe definicje: "przepisanie mieszkania", "darowizna" Przepisanie mieszkania...

Brak numeru księgi wieczystej może stanowić ogromne ryzyko podczas zawierania umowy kupna/sprzedaży mieszkania. Brak dostępu do aktualnych informacji dotyczących nieruchomości może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla obu stron transakcji. Nie posiadanie numeru księgi wieczystej może uniemożliwić prawidłowe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz skuteczne przeniesienie...

Wstęp Cel artykułu Celem artykułu jest przedstawienie krok po kroku, co należy zrobić, gdy lokator zameldowany chce powrócić do mieszkania. Omówimy procedury prawne, które należy podjąć oraz prawa i obowiązki zarówno lokatora, jak i właściciela nieruchomości. Podstawowe pojęcia i definicje W tej sekcji omówimy kluczowe pojęcia, które są istotne...

Zaliczka oraz zadatek to często spotykane pojęcia przy zawieraniu umów, jednak warto dokładnie zrozumieć, co podlega zwrotowi w przypadku każdego z tych wpłat. Zaliczka jest świadczeniem przedwstępnym, które ma na celu zabezpieczenie wykonania umowy, natomiast zadatek może być traktowany jako część całkowitej ceny. Nieprawidłowe rozróżnienie...

Zakup mieszkania z wydłużonym terminem opuszczenia - czy jest bezpieczny? Wprowadzenie: Zakup mieszkania z wydłużonym terminem opuszczenia może być kuszącą opcją dla wielu nabywców, jednak należy pamiętać o potencjalnych ryzykach związanych z taką transakcją. W niniejszym artykule omówimy zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tego rozwiązania, aby...

Naruszenie miru domowego przez właściciela jest poważnym naruszeniem prawa i może mieć poważne konsekwencje prawne dla osoby odpowiedzialnej. To działanie polega na nielegalnym wtargnięciu w prywatność czyjegoś domu lub mieszkania, bez zgody właściciela. Takie zachowanie naraża nie tylko bezpieczeństwo fizyczne mieszkańców, ale także ich poczucie...

Planując sprzedaż nieruchomości, należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj umowy, którą zawieramy. Umowa deweloperska i umowa przedwstępna to dwa podstawowe dokumenty regulujące proces transakcji. Umowa deweloperska zapewnia większe bezpieczeństwo nabywcy, gwarantując mu prawa do nieruchomości wybudowanej przez dewelopera. Z kolei umowa przedwstępna może być bardziej...

Jak poinformować urząd o zakupie/sprzedaży nieruchomości - poradnik Wprowadzenie Jeżeli planujesz dokonać zakupu lub sprzedaży nieruchomości, istotne jest prawidłowe poinformowanie odpowiednich organów o transakcji. W niniejszym poradniku omówimy, jak należycie powiadomić urząd o zmianie własności nieruchomości oraz jakie kroki należy podjąć, aby proces ten przebiegł sprawnie i...

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu to istotny temat, który dotyczy wielu osób wynajmujących nieruchomości. Jest to sytuacja, w której najemca lub inna osoba bezprawnie zajmuje lokal, nie płacąc za to czynszu. W takich przypadkach właściciel ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem i żądać odszkodowania....

Call Now Button